کارسلینگ:

شرکت فرمان آسانسور

کارسلینگ:
به یوک کابین در آسانسور های هیدرولیک غیر مستقیم  carsling می گویند. کابین بر روی کار سلینگ نصب می شود. اهمیت این قطعه از جک و پاور کمتر نیست.
ظرافت و استحکام کارسلینگ باعث عملکرد بهتر آسانسور می شود، واز لرزش و صداهای احتمالی که برطرف کردن آن کار دشواری است جلوگیری می کند. کارسلینگ مجهز به سیستم پاور شوت بوده و می بایست مجهز به سیستم تست پاور شوت نیز باشد.و کلیه قطعات مورد نیاز برای نصب جک را نیز به همراه دارد.

 

_oj33ywrcfhk6l2phanlmfugsc18q64t46wv66xowqyftc11mqn3h2s3504egka7x3j9u6f