فعالیت ها و پروژه های شرکت فرمان آسانسور

بخشي از فعاليتهاي شركت فرمان آسانسور

 • تنظيم برنامه هاي شركت در راستاي اجراي اهداف عاليه و استاندارد ملي براي تمامي مراحل فروش، طراحي، نصب و اجرای آسانسور و انواع قطعات مربوط به آسانسور
 • تهيه و‌تدوين دانش و‌تكنولوژي فني از طريق ارتباط با‌بانكهاي اطلاعاتي‌در‌زمينه‌هاي مرتبط‌با‌فعاليتهاي‌شركت‌مطابق‌با‌فن‌آوري‌و‌دانش‌روز‌در‌جهت‌ارتقاء‌كيفيت‌مونتاژ‌و‌قطعات
 • برگزاري كلاسهاي آموزشي و بازآموزي و تحقيقات علمي و صنعتي و ارائه تكنولوژي آسانسورهاي پيشرفته جهت مراكز آموزشی معتبر
 • همكاري با كميته هاي تخصصي بازرسي ايمني و استاندارد و همكاري با ارگانهاي دولتي و غير دولتي در امور حرفه اي و تخصصي طراحي ، توليد و فن آوري‌آسانسور
 • تضمين قطعات و لوازم نصب شده در پروژه های اين شركت با گارانتي 14 ماهه
 • خدمات 24 ساعته با سرويس و نگهداري شبانه روزي
 • بيمه حوادث براي آسانسورهاي مورد قرارداد
 • ارائه خدمات سيستمهاي آسانسور در تهران و سراسر كشور
 • ارائه خدمات پس از فروش و 10 سال پشتيباني قطعات يدكي

تعدادي از پروژه هاي شرکت فرمان آسانسور

 •  نصب و راه اندازي 4 دستگاه آسانسور 12 توقفه تعاوني مسكن بانك ملي، پروژه ارغوان
 •  نصب و راه اندازي 4 دستگاه آسانسور 11 توقفه تعاوني مسكن بانك ملي ،پروژه چشمه
 •  نصب و راه اندازي 4دستگاه آسانسور 15 توقفه برج زعفرانيه
 •  نصب و راه اندازي 2 دستگاه آسانسور 15 توقفه برج ذوالفقار
 •  نصب و راه اندازي 26 دستگاه آسانسور 5 توقف شركت تعاوني شهدا ادارات ورامــين
 •  نصب و راه اندازي 1 دستگاه آسانسور 9 توقفه گــيرلس شركت Gas Tech
 •  نصب و راه اندازي 4 دستگاه آسانسور 7 توقفه تعاوني مسـكن شركت كشتيراني والفــجر
 •  نصب و راه اندازي 4 دستگاه آسانسور 7 توقفه تعاوني مســكن وزارت كــار
 •  نصب و راه اندازي 1 دستگاه آسانسور 7 توقفه بانك اقتصاد نوين
 •  نصب و راه اندازي 9 دستگاه آسانسور 9 توقفه بيمارستان حضرت رسول (ص )
 •  نصب و راه اندازي 1 دستگاه آسانسور 7 توقفه شركت تعاوني امين همــكار تجارت
 •  نصب و راه اندازي 1 دستگاه آسانسور پاناروما هيدروليك 3توقفه بانك صادرات خيابان ملت