سیستم محرکه پاور یونیت

شرکت فرمان آسانسور

سیستم محرکه پاور یونیت:
عامل تولید نیرو و حرکت در آسانسور هیدرولیک پاور یونیت استکه علاوه بر کیفیت قطعات اصلی نحوه تولید و مونتاژ آن نیز مهم است، در صورتی که تولیدو مونتاژ آن با دقت صورت نگیردعلاوه بر استهلاک قطعات باعث لرزش و ایجاد سر و صدا نیز می شود.

نام پر آوازه و جهانی WITTUR Power Unit

  • حرکت بسیار دقیق و نرم
  • صدای بسیار کم 75 الی 95 دسیبل
  • طراحی مهندسی ویژه
  • شیر اصلی shat off vale مجهز به فیلتر
  • قابلیت تست صحت عملکرد شیر اطمینان rapture Valve
  • مجهز به سیستم تشخیص اضافه بار
  • متعادل ترین حجم روغن برای کارکردی بهتر
  • قابلیت نصب بوبین تاخیری EVS
  • مجهز به شیر اضطراری و بوبین اضطراری جهت نصب در سیستم نجات اضطراری یا E.R.U