• مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه و با موتورخانه
  • قابل نصب در کوچکترین ابعاد چاه و حداقل فضای بالاسری
  • قابل نصب در سیستم های تعلیق 1:1،2:1،4:1
  • نصب آسان ، قابلیت کنترل بالا ، حداقل میزان نویز
  • ظرفیت نامی تا 5000 کیلوگرم
  • حداکثر سرعت نامی تا 4 متر بر ثانیه