• مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه
  • قابل نصب بین کابین و دیوار در پایین ترین قسمت چاه آسانسور
  • طراحی شده به صورت خاص برای سیستم تعلیق2:1 در 5 اندازه مختلف
  • حداکثر ایمنی با استفاده از ترمزهای کیفیت بالا
  • ظرفیت نامی تا 2500 کیلوگرم
  • حداکثر سرعت نامی تا 3 متر بر ثانیه