فرم درخواست همکاری نصاب آسانسور

تکمیل فیلد های مشخص شده با عنوان (ضروری) الزامی می باشد.

اجرت نصب بابت هر طبقه آسانسورهای درب لولایی
اجرت نصب بابت هر طبقه آسانسورهای درب اتوماتیک
سوابق شغلی به ترتیب اشتغال
انتخاب فایل

حداکثر حجم مجاز 5 مگابایت است

کد امنیتی زیر را وارد نمایید

لطفا صبر کنید